Zapisy

Zapraszamy do naszej szkoły. Tutaj znajdziesz informacje, jak zostać naszym uczniem.

Do naszej szkoły może uczęszczać każde dziecko, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną (także sprzężoną), autyzm z niepełnosprawnością intelektualną lub osoba, która posiada orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Wymagane dokumenty:

  • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (w przypadku osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną), wydane przez odpowiednią poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

  • wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka,

  • wniosek o dowóz ucznia do szkoły (opcjonalnie)

  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada),

  • formularz danych kontaktowych (wypełniany na miejscu).Bliższe informacje w sekretariacie szkoły – tel. +48 33 812 46 09

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie do szkoły

Wniosek o przewóz

Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy

rekrutacja, dokumenty

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

Napisz do nas

Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

Gdzie jesteśmy:
ul. Bratków 6, 43-303 Bielsko-Biała

Czynne:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00

Telefon:
+48 33 812 46 09
+48 509 897 906

Email:
sps17@cuw.bielsko-biala.pl

BIP:
BIP