Nauczyciele

Poznaj naszą kadrę.
imię i nazwisko Kompetecje/przedmiot inne funkcje
mgr Juliusz Drabiński
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki. Nauczane przedmioty: historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
dyrektor
mgr Anna Paluch-Kubica
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, diagnozy, edukacji terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu, pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej
wicedyrektor
mgr Anna Szelest
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, logopedii.
wychowawca klasy 2 L
mgr Agata Rozmus -Kłaptocz
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, geografii
wychowawca klas 1/3 L
mgr Mirosław Mrózek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego
wychowawca klasy 4 L
mgr Marcin Smolarski
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, matematyki i informatyki oraz grafiki komputerowej
wychowawca klasy 5 L
mgr Iwona Korzistka
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, wychowania przedszkolnego. Nauczane przedmioty: muzyka, biologia, przyroda, historia, geografia
wychowawca klasy 7La
mgr Marcin Gilowski
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego
wychowawca klasy 7 Lb
mgr Sebastian Świadek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, języka polskiego, historii, geografii
wychowawca klasy 8 L
mgr Beata Pułka
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
wychowawca klasy 1 U
mgr Joanna Wójcik
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
wychowawca klas 2 U
mgr Dorota Staniek-Szura
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej
wychowawca klasy 4 U
mgr Barbara Chodorowska
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki. Nauczane przedmioty: chemia
wychowawca klasy 5 U
mgr Marta Bielnik
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, logopedii
wychowawca klasy 6 U
mgr Sabina Tokarczyk
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej
wychowawca klasy 8 Ua
mgr Beata Roman
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, techniki, informatyki, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, socjoterapii, doradztwa zawodowego
wychowawca klasy 8 Ub
mgr Dorota Tereszczak
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, terapii zajęciowej, Treningu Umiejętności Społecznych
wychowawca klasy 1 A
mgr Piotr Smolec
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, animacji społeczno- kulturalnej, diagnozy i terapii uczniów ze spektrum autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych, historii sztuki
wychowawca klasy 2 A
mgr Joanna Matyszkowicz
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, języka polskiego
wychowawca klasy 3 Aa
mgr Monika Kalinowska
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, diagnozy, edukacji terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii
wychowawca klasy 3 Ab
mgr Agnieszka Chmiała
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej
wychowawca klasy 4 Aa
mgr Katarzyna Uryga
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, integracji sensorycznej
wychowawca klasy 4 Ab
mgr Monika Krawiec
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, języka polskiego
wychowawca klasy 5 A
mgr Danuta Płaszczyńska
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom, logopedii, terapii słuchowej metodą Johansena
wychowawca klasy 7 A i 8 Aa
mgr Joanna Ciężki
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
wychowawca klasy 8 Aa
mgr Edyta Zaręba
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom
wychowawca klasy 8 Ab
mgr Barbara Gawlińska
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki rewalidacyjnej, terapii pedagogicznej
wychowawca grupy wychowawczo-rewalidacyjnej
mgr Joanna Kucharska
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki
mgr Aleksandra Hałat
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki
mgr Marcin Szymura
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
bibliotekarz
mgr Andrzej Bednarz
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki …i matematyki. Nauczane przedmioty: fizyka, matematyka
mgr Anna Noga
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki i matematyki
mgr Barbara Hatala
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki i religii katolickiej
mgr Monika Wrzoł
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki i religii katolickiej
mgr Katarzyna Sojka
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, plastyki i techniki
mgr Agnieszka Sitek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej, doradztwa zawodowego
pedagog szkolna
mgr Łukasz Gryl
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
psycholog szkolny
mgr Monika Głąbicka
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego
mgr Józef Koźmiński
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego
mgr Olga Zimny
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, terapii integracji sensorycznej
mgr Marcin Zemanek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, logopedii, surdopedagogiki, wychowania fizycznego
mgr Agnieszka Berezak
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej
mgr Magdalena Sylwestrzak
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, logopedii, neurologopedii, alternatywnych metod komunikacji- koordynator systemu Makaton
mgr Joanna Orzełek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, logopedii
mgr Beata Rączka
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, logopedii
mgr Alicja Popek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
mgr Izabela Dobosz
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, pedagogiki rewalidacyjnej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
mgr Adrian Opiela
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
mgr Ewa Otczyk
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej
mgr Monika Sikora
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, biologii, przyrody
mgr Katarzyna Kozioł-Biłek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, informatyki, plastyki
mgr Ewa Jurczak
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
mgr Joanna Szturc
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki

nauczyciele, wychowawca

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

Napisz do nas