Lg.rotating Balls Spinner

Wydarzenia

Czym żyje nasza szkoła?
Konkurs plastyczny „Patrzę, myślę, tworzę”

Konkurs plastyczny dla przedszkoli i szkół podstawowych dotyczy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

pt. „Patrzę, myślę, tworzę”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej


R E G U L A M I N K O N K U R S U

Cele konkursu:

● wyzwalanie wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną satysfakcji oraz radości płynącej z twórczości plastycznej;

● rozwijanie kreatywności twórczej u osób z niepełnosprawnością intelektualną;

● odkrywanie talentów wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.

TEMAT PRAC: DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

Uczestnicy wykonują prace autorskie dowolną techniką w formacie A3.

Mile widziany collage, wykorzystanie różnych materiałów.

Prace powinny mieć dołączony opis (załącznik nr 1).

Liczba prac dostarczonych przez uczestnika – 1.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac związane z przesyłką.

Nadesłane prace nie będą uczestnikom zwracane.

Prace oceniać będzie komisja składająca się z wybranych nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielsku-Białej.

Aby wziąć udział w konkursie, konieczna jest zgoda rodziców (załącznik nr 2).

Prace prosimy przesyłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Szkoła Podstawowa nr 17

ul. Bratków 6

43-303 Bielsko-Biała

(z dopiskiem: praca na konkurs plastyczny „Dzieci z różnych stron świata”)

Termin nadsyłania prac: 27 kwietnia 2018 r.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

● przedszkole

● klasy I-III szkoły podstawowej

● klasy IV-VII szkoły podstawowej

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r. Nagrody zostaną wręczone w Szkole Podstawowej nr 17 w Bielsku-Białej. O dokładnym terminie organizatorzy powiadomią telefonicznie.

Informacji o konkursie udzielają: mgr Monika Krawiec i mgr Joanna Rasz.

Telefon kontaktowy: 33 812 46 09

Z A P R A S Z A M Y !Formularz zgłoszenia - załącznik do pobrania

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

+48 33 812 46 09
sp17sekretariat@op.pl
ul. Bratków 6 43-303 Bielsko-Biała