Nauczyciele

Poznaj naszą kadrę.

imię i nazwisko Przedmiot inne funkcje
mgr Juliusz Drabiński
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki. Nauczane przedmioty: historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
dyrektor
mgr Anna Paluch-Kubica
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, diagnozy, edukacji terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu, pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej
wicedyrektor
mgr Agata Rozmus -Kłaptocz
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, geografii
wychowawca klas 1/2/3 l
mgr Monika Białek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, języka polskiego
wychowawca klasy 5 L
mgr Sebastian Świadek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki, języka polskiego, historii, geografii
wychowawca klasy 6 L
mgr Anna Szelest
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, logopedii. Nauczane przedmioty: historia
wychowawca klasy 7 L
mgr Iwona Korzistka
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, wychowania przedszkolego. Nauczane przedmioty: muzyka, biologia, plastyka
wychowawca klasy 8 L
mgr Joanna Wójcik
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
wychowawca klas 1, 2, 3 U
mgr Marta Bielnik
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, logopedii
wychowawca klasy 6 U a
mgr Barbara Chodorowska
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki. Nauczane przedmioty: chemia
wychowawca klasy 4 U
mgr Sabina Tokarczyk
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej
wychowawca klasy 6 U b
mgr Aleksandra Białka
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
wychowawca klasy 7 U a
mgr Beata Pułka
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
wychowawca klasy 7 U b
mgr Dorota Staniek-Szura
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej
wychowawca klasy 8 U a
mgr Joanna Kucharska
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej, terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki
wychowawca klasy 8 U b
mgr Joanna Matyszkowicz
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, języka polskiego
wychowawca klasy 1 A
mgr Agnieszka Chmiała
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej
wychowawca klasy 2 A
mgr Katarzyna Uryga
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, integracji sensorycznej
wychowawca klasy 3 A
mgr Monika Krawiec
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, języka polskiego
wychowawca klasy 4 A
mgr Danuta Płaszczyńska
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom, logopedii, terapii metodą Johansena
wychowawca klasy 5 A
mgr Joanna Ciężki
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
wychowawca klasy 7 A a
mgr Edyta Zaręba
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, pomocy dzieciom autystycznym i ich rodzinom
wychowawca klasy 7 A b
mgr Marcin Szymura
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
wychowawca klasy 8 A a, bibliotekarz
mgr Monika Kalinowska
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, diagnozy, edukacji terapii i wspomagania osób ze spektrum autyzmu, surdopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii
wychowawca klasy 8 A b
mgr Piotr Smolec
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, animacji społeczno- kulturalnej, diagnozy i terapii uczniów ze spektrum autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych, historii sztuki
wychowawca klasy 8 A c
mgr Barbara Gawlińska
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki rewalidacyjnej, terapii pedagogicznej
mgr Andrzej Bednarz
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki …i matematyki. Nauczane przedmioty: fizyka, matematyka
mgr Marcin Smolarski
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, matematyki i informatyki oraz grafiki komputerowej
mgr Barbara Hatala
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki i religii katolickiej
mgr Monika Wrzoł
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki i religii katolickiej
mgr Mirosław Mrózek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego
mgr Marcin Gilowski
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, języka angielskiego
mgr Agnieszka Beczek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej, doradztwa zawodowego
mgr Monika Głąbicka
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, gimnastyki korekcyjnej, wychowania fizycznego
mgr Justyna Grotowska-Pudełko
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
mgr Katarzyna Jachnicka-Góra
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
mgr Olga Zimny
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, terapii integracji sensorycznej
mgr Marcin Zemanek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, logopedii, surdopedagogiki, wychowania fizycznego
mgr Magdalena Sylwestrzak
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, logopedii, neurologopedii, alternatywnych metod komunikacji- koordynator systemu Makaton
mgr Joanna Orzełek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, logopedii
mgr Beata Rączka
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, logopedii
mgr Aleksandra Hałat
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki
mgr Katarzyna Sojka
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, plastyki, techniki
mgr Alicja Popek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki
mgr Dorota Tereszczak
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, terapii zajęciowej, Treningu Umiejętności Społecznych
mgr Izabela Dobosz
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, pedagogiki rewalidacyjnej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
mgr Beata Roman
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, techniki, informatyki, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, socjoterapii, doradztwa zawodowego
mgr Ewa Otczyk
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej
mgr Monika Jańcza
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pracy socjalnej
mgr Monika Sikora
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, biologii, przyrody
mgr Katarzyna Kozioł-Biłek
specjalista w zakresie: oligofrenopedagogiki, informatyki, plastyki

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

+48 33 812 46 09
sp17sekretariat@op.pl
ul. Bratków 6 43-303 Bielsko-Biała