Lg.rotating Balls Spinner

Nauczyciele

Poznaj naszą kadrę.
imię i nazwisko Przedmiot inne funkcje
mgr Juliusz Drabiński
historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
dyrektor
mgr Anna Paluch-Kubica
kreatywność
wicedyrektor
mgr Agata Rozmus -Kłaptocz
edukacja wczesnoszkolne=a, geografia
wychowawca klas 1/2/3 l
mgr Monika Białek
język polski, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
wychowawca klas 4 l
mgr Anna Szelest
matematyka, historia, logopedia, zajęcia wyrównawcze z matematyki, "Twórcze zabawy"
wychowawca klasy 5-6 l
mgr Iwona Korzistka
przyroda, biologia, muzyka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
wychowawca klas 7-8 l
mgr Joanna Wójcik
zajęcia z klasą
wychowawca klas 2/3 ż
mgr Marta Bielnik
zajęcia z klasą
wychowawca klasy 4/5 ż
mgr Sabina Tokarczyk
zajęcia z klasą, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
wychowawca klasy 6 aż
mgr Aleksandra Białka
zajęcia z klasą, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
wychowawca klasy 6bż
mgr Beata Pułka
zajęcia z klasą
wychowawca klasy 6 cż
mgr Dorota Staniek-Szura
zajęcia z klasą, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
wychowawca klasy 7 ż
mgr Joanna Kucharska
zajęcia z klasą, tyflopedagogika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
wychowawca klasy 8 a ż
mgr Barbara Chodorowska
zajęcia z klasą, chemia
wychowawca klasy 8 bż
mgr Agnieszka Chmiała
zajęcia z klasą, SI
wychowawca klasy 1 a
mgr Monika Krawiec
zajęcia z klasą
wychowawca klas 2/3 a
mgr Danuta Płaszczyńska
zajęcia z klasą, kółko ceramiczne
wychowawca klasy 4 a
mgr Joanna Ciężki
zajęcia z klasą
wychowawca klas 6 aa
mgr Edyta Zaręba
zajęcia z klasą, geografia, koło ceramiczne
wychowawca klasy 6 ba
mgr Marcin Szymura
zajęcia z klasą, "Twórcze zabawy"
wychowawca klasy 7 aa, bibliotekarz
mgr Monika Kalinowska
zajęcia z klasą, surdopedagogika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
wychowawca klasy 7 ba
mgr Piotr Smolec
zajęcia z klasą
wychowawca klasy 8 aa
mgr Joanna Matyszkowicz
zajęcia z klasą
wychowawca klasy 8 ba
mgr Barbara Gawlińska
zajęcia z zespołem
wychowawca 1 ZRW
mgr Andrzej Bednarz
matematyka, fizyka, zajęcia wyrównawcze z matematyki
mgr Marcin Smolarski
matematyka, informatyka, zajęcia wyrównawcze z matematyki
mgr Sebastian Świadek
język polski, historia, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
mgr Barbara Hatala
religia katolicka
mgr Monika Wrzoł
religia katolicka
mgr Mirosław Mrózek
wychowanie fizyczne, godzina korekcyjna, koło sportowe
mgr Marcin Gilowski
język angielski, wychowanie fizyczne, godzina korekcyjna, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Monika Głąbicka
wychowanie fizyczne
mgr Justyna Grotowska-Pudełko
wychowanie fizyczne, godzina korekcyjna
mgr Katarzyna Jachnicka-Góra
wychowanie fizyczne, godzina korekcyjna
mgr Olga Zimny
godzina korekcyjna, wychowanie fizyczne, SI
mgr Katarzyna Uryga
SI
mgr Marcin Zemanek
wychowanie fizyczne
mgr Magdalena Sylwestrzak
logopedia, komunikacja
mgr Joanna Orzełek
logopedia, komunikacja
mgr Beata Rączka
logopedia
mgr Agnieszka Tlałka
logopedia
mgr Katarzyna Sojka
plastyka, technika, kółko techniczne, kreatywność, zajęcia korekcyjno-kompenscyjne
mgr Monika Jańcza
świetlica
mgr Ewa Otczyk
świetlica
mgr Beata Roman
świetlica
mgr Katarzyna Kozioł-Biłek
świetlica


Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

+48 33 812 46 09
ul. Bratków 6 43-303 Bielsko-Biała