Lg.rotating Balls Spinner

Nauczyciele

Poznaj naszą kadrę.
imię i nazwisko Przedmiot inne funkcje
mgr Juliusz Drabiński
historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie
dyrektor
mgr Anna Paluch-Kubica
zajęcia rozwijające kreatywność
wicedyrektor
mgr Agata Rozmus -Kłaptocz
edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania, geografia
wychowawca klas 1/2/3 l
mgr Monika Białek
język polski, rewalidacja - zkk z j. polskiego, zajęcia rozwijające zainteresowania
wychowawca klasy 5 L
mgr Sebastian Świadek
język polski, historia, rewalidacja - zkk z j. polskiego, zajęcia z wychowawcą, rewalidacja - tyflopedagogika, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
wychowawca klasy 6 L
mgr Anna Szelest
rewalidacja - logopedia, historia, zajęcia z wychowawcą, zajęcia rozwijające zainteresowania
wychowawca klasy 7 L
mgr Iwona Korzistka
biologia, muzyka, rewalidacja - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z wychowawcą,
wychowawca klasy 8 L
mgr Joanna Wójcik
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowanie fizyczne
wychowawca klas 1, 2, 3 U
mgr Marta Bielnik
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność
wychowawca klasy 6 U a
mgr Barbara Chodorowska
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, chemia, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
wychowawca klasy 4 U
mgr Sabina Tokarczyk
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność
wychowawca klasy 6 U b
mgr Aleksandra Białka
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające zainteresowania
wychowawca klasy 7 U a
mgr Beata Pułka
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność
wychowawca klasy 7 U b
mgr Dorota Staniek-Szura
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność
wychowawca klasy 8 U a
mgr Joanna Kucharska
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność
wychowawca klasy 8 U b
mgr Joanna Matyszkowicz
funkcjonowanie osobiste i społeczne, rewalidacja - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wychowanie fizyczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
wychowawca klasy 1 A
mgr Agnieszka Chmiała
funkcjonowanie osobiste i społeczne, rewalidacja - SI, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne
wychowawca klasy 2 A
mgr Katarzyna Uryga
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja - SI
wychowawca klasy 3 A
mgr Monika Krawiec
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające zainteresowania
wychowawca klasy 4 A
mgr Danuta Płaszczyńska
funkcjonowanie osobiste i społeczne, rewalidacja - logopedia, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające zainteresowania
wychowawca klasy 5 A
mgr Joanna Ciężki
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające zainteresowania
wychowawca klasy 7 A a
mgr Edyta Zaręba
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, geografia, zajęcia rozwijające zainteresowania
wychowawca klasy 7 A b
mgr Marcin Szymura
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność
wychowawca klasy 8 A a, bibliotekarz
mgr Monika Kalinowska
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja - surdopedagogika
wychowawca klasy 8 A b
mgr Piotr Smolec
funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające kreatywność
wychowawca klasy 8 A c
mgr Barbara Gawlińska
zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
mgr Andrzej Bednarz
matematyka, fizyka, rewalidacja - zkk z matematyki
mgr Marcin Smolarski
matematyka, informatyka, rewalidacja - zkk z matematyki
mgr Barbara Hatala
religia katolicka
mgr Monika Wrzoł
religia katolicka
mgr Mirosław Mrózek
wychowanie fizyczne, rewalidacja - gimnastyka korekcyjna, zajęcia rozwijające zainteresowania
mgr Marcin Gilowski
język angielski, rewalidacja - gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Agnieszka Beczek
pedagog, doradztwo zawodowe
mgr Monika Głąbicka
wychowanie fizyczne
mgr Justyna Grotowska-Pudełko
wychowanie fizyczne, rewalidacja - gimnastyka korekcyjna, zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
mgr Katarzyna Jachnicka-Góra
wychowanie fizyczne, rewalidacja - gimnastyka korekcyjna
mgr Olga Zimny
rewalidacja - SI, rewalidacja - gimnastyka korekcyjna
mgr Marcin Zemanek
wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Magdalena Sylwestrzak
rewalidacja - logopedia, zajęcia rozwijające komunikowanie się
mgr Joanna Orzełek
rewalidacja - logopedia, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Beata Rączka
rewalidacja - logopedia, zajęcia rozwijające komunikowanie się
mgr Aleksandra Hałat
rewalidacja - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja - tyflopedagogik
mgr Katarzyna Sojka
plastyka, technika, zajęcia rozwijające zainteresowania, zajęcia rozwijające kreatywność, rewalidacja - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
mgr Alicja Popek
zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
mgr Dorota Tereszczak
zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
mgr Izabela Dobosz
zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze
mgr Beata Roman
zajęcia świetlicowe
mgr Ewa Otczyk
zajęcia świetlicowe
mgr Monika Jańcza
zajęcia świetlicowe
mgr Monika Sikora
zajęcia świetlicowe
mgr Katarzyna Kozioł-Biłek
zajęcia świetlicowe


Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

+48 33 812 46 09
ul. Bratków 6 43-303 Bielsko-Biała