Lg.rotating Balls Spinner

Wydarzenia

Czym żyje nasza szkoła?
Czytamy bajki Krasickiego

Konkurs e-learningowy pięknego czytania
bajek Ignacego Krasickiego


Zasady:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielsku-Białej.
2. Wybierz tylko 1 bajkę Ignacego Krasickiego spośród podanych. Załącznik: Ignacy Krasicki, Bajki.

Czytamy:
Autor: Ignacy Krasicki
Tytuł wybranej bajki: ............
Treść wybranej bajki: ...........

3. Nagrywamy czytany tekst i przesyłamy nagranie dźwiękowe lub wizualno-dźwiękowe do wychowawców.
4. Termin nadsyłania nagrań został przedłużony do 22.05.2020 roku.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25.05.2020 roku.

Zapraszamy!

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

+48 33 812 46 09
ul. Bratków 6 43-303 Bielsko-Biała