Lg.rotating Balls Spinner

Wydarzenia

Czym żyje nasza szkoła?
Informacja o koronawirusie
Szanowni Państwo,

W związku z wystosowaniem przez Ministra Edukacji Narodowej rekomendacji dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa, które przekazane zostały nam na spotkaniu z Dyrektorem Delegatury Kuratorium oraz przedstawicielami Sanepidu, bardzo proszę, by nie posyłali Państwo przeziębionych i chorych dzieci do szkoły, do czasu zakończenia leczenia.
Informuję również, iż jeśli uczeń nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
Jeśli natomiast dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Nasza Szkoła nie organizowała wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa i nie planuje takich wycieczek.
Na dzień dzisiejszy nikt z uczniów ani rodziców nie zgłaszał problemów zdrowotnych, związanych z opisywaną sytuacją, a podejmowane działania i komunikaty mają charakter wyłącznie profilaktyczny.
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://www.gov.pl/web/edukacja można znaleźć szczegółowe informacje, dotyczące tematu.
Wszelkie nowe komunikaty bądź decyzje dotyczące profilaktyki zdrowotnej w Szkole będę przekazywać Państwu na bieżąco.

Z poważaniem
Juliusz Drabiński

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

+48 33 812 46 09
ul. Bratków 6 43-303 Bielsko-Biała