Lg.rotating Balls Spinner

Wydarzenia

Czym żyje nasza szkoła?
Moja Mama

Z okazji Dnia Matki panie ze świetlicy przygotowały piękną prezentację.
Kochane mamy, dziękujemy Wam za to, że troszczycie się o nas każdego dnia!


Czytamy bajki Krasickiego

Konkurs e-learningowy pięknego czytania
bajek Ignacego Krasickiego


Zasady:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 17 w Bielsku-Białej.
2. Wybierz tylko 1 bajkę Ignacego Krasickiego spośród podanych. Załącznik: Ignacy Krasicki, Bajki.

Czytamy:
Autor: Ignacy Krasicki
Tytuł wybranej bajki: ............
Treść wybranej bajki: ...........

3. Nagrywamy czytany tekst i przesyłamy nagranie dźwiękowe lub wizualno-dźwiękowe do wychowawców.
4. Termin nadsyłania nagrań został przedłużony do 22.05.2020 roku.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 25.05.2020 roku.

Zapraszamy!

ó czy u? E-learningowy konkurs ortograficzny

W poniedziałek (20.04.2020 r. ) odbył się w naszej szkole e-learningowy konkurs ortograficzny.


Laureaci:
 1. Rafał Karlikowski i Radosław Sadlik
 2. Arkadiusz Gach
 3. Sandra Więzik i Klaudiusz Kimla


Wyróżnienia:
Szymon Malec, Maciej Gluza, Sandra Kołodziej, Natalia Ziętek, Michał Folek, Nikola Folek, Dominik Tobor.

WSZYSTKIM LAUREATOM I OSOBOM WYRÓŻNIONYM GRATULUJEMY WIEDZY ORTOGRAFICZNEJ!

Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można dowiedzieć się na temat doodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przeczytaj na stronie ZUS.


Kształcenie na odległość

Informacja dla nauczycieli, uczniów i rodziców o kształceniu na odległość w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej

 1. Na czas zawieszenia zajęć w szkole prowadzone będzie kształcenie na odległość (zdalne nauczanie).
 2. Wychowawcy klas skontaktują się indywidualnie z każdym uczniem i jego rodzicem oraz dokładnie omówią możliwości realizacji zdalnego prowadzenia nauczania dla jego dziecka.
 3. W SPS17 w Bielsku-Białej możliwe są następujące formy zdalnego nauczania:
  • przesyłanie materiałów dla uczniów i rodziców drogą mailową,
  • wykorzystywanie komunikatorów m.in.: Messenger, WhatsApp,
  • zamieszczanie ćwiczeń i informacji na stronie internetowej szkoły,
  • w niektórych przypadkach możliwe jest dostarczenie materiałów edukacyjnych dla ucznia i codzienne kontakty telefoniczne.
 4. Nauczyciele przez ustaloną z rodzicem formę systematycznie przekazują im materiały edukacyjne, informują o tematach zajęć i zadaniach do realizacji.
 5. W razie potrzeby zachęcamy rodziców i uczniów do kontaktów telefonicznych z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem.
 6. Proponujemy rodzicom aby dziecko pracowało w godzinach od 9.00 – 13.00.


Rodzicu:

 • zwróć uwagę aby dziecko nie przemęczało się nadmiarem zajęć i obowiązków,
 • przestrzegaj zasad bezpieczeństwa Twojego dziecka w czasie nauki i w czasie wolnym oraz zasad bezpieczeństwa dziecka w sieci przekazanych Ci przez Dyrektora Szkoły,
 • korzystaj z facebooka i strony internetowej szkoły,
 • wykorzystuj edukacyjne programy telewizyjne.


Nauczycielu:

 • nie zlecaj dziecku zbyt wielu zadań,
 • w czasie pozostawania w gotowości do pracy przestrzegaj zasad oraz procedur bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w sieci.

Pliki do pobrania:

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2016 Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej

+48 33 812 46 09
ul. Bratków 6 43-303 Bielsko-Biała